Kognitiv betyder tänkande och tankesätt. Kognitiv terapi arbetar med att förändra negativa tankemönster. Man ersätter dem med andra tankemönster som är mer hälsobefrämjande.

Beteendeterpi arbetar med att förändra negativa tankemönster och negativa känslor genom förändringar av beteendet.

KBT är aktiv terapi. Man tar ansvar själv och vill göra förändringar i ditt liv så du mår bättre.  Man ska öva praktiskt och inte bara prata, lyssna och reflektera. Man får stöd från familj, vänner och terapeuten.

KBT hjälpar dig att förändra beteenden som inte är ändamålsenliga och leder till negativa tankar och känslor.

Inlärda beteenden

Vi lära oss mycket som barn. Inte bara att cykla utan också inre färdigheter och beteenden som att känna och visa glädje eller rädsla och sorg.

Tankemönster

Vi har djupa tankemönster som styr vårt sätt att tolka världen och oss själva. Vi är oftast omedvetna om dem.

Sen har vi attityder, regler och’ hur vi måste eller skall vara’. (livsregler) Vi är oftast omedvetna om dem också.

Automatiska tankar är det yttersta lägret och genom dem kan vi lära oss förstå vilka livsregler vi har.

Mna förändra sina tänkemönster så de blir mer funktionella genom målinriktat arbete i KBT.

Tankar, känslor och beteenden påverkar varandra. Man skapar nya tankar och så skapar man nya känslor och beteenden. Genom att öva andra beteenden kan man skapa andra tankar och känslor.

Mindfulness

Mindfulness eller medveten närvaro som det ibland översätts till på svenska är utvecklad av amerikanen Jon Kabat-Zinn. Jag använder mindfulness inom KBT sessioner.

En enkelövning:

Tre andetag

 1. Sitt ned och blunda.
 2. Koncentrera dig på andningen i näsan.
 3. Ta tre medvetna andetag.

KBT kan hjälpa mot:

 • Depression
 • Ångestsjukdomar
 • Social fobi
 • Specifik fobi
 • Tvångssyndrom
 • Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD
 • Sömnlöshet
 • Smärta
 • IBS
 • Ilska
 • Missbruk

Sessioner kan ser olika ut och är individanpassad. Man får hemuppgift och att skriva en dagbok är vanligt.

4,6 eller fler sessioner är normalt.

Sessioner kan handlar om:

 • KBT modell
 • Mindfulness
 • Agendan
 • Livskompeten
 • Tankefällor
 • Mål och goalsetting
 • Mäta framsteg
 • Sokratiska frågor
 • Affekterna
 • Krisreaktioner
 • Undvikandebeteende
 • Acceptans av känslor
 • Bryta den negativa spiralen

En KBT-baserad fallformulering bestå av:

 1. Aktuella problem
 2. Aktuella vidmakthållande faktorer
 3. Longitudinell kartläggning
 4. Behandlingsplan

KBT är aktivt och effektivt.  Testa!

Tack!

Jag erbjuder KBT online via Skype:

Info@stellarwellness.se 

Free CBT & Mindfulness mini video series. Join our Stellar Wellness community!

free cbt video series

free cbt video series