Ordet ”kognitiv” betyder tänkande och tankesätt. Kognitiv terapi arbetar med att förändra negativa tankemönster. Man ersätter dem med andra tankemönster som är mer hälsobefrämjande.

Beteendeterpi arbetar med att förändra negativa tankemönster och negativa känslor genom förändringar av beteendet.

KBT är aktiv terapi. Man tar ansvar själv och gör förändringar i sitt eget liv för att må bättre. Man ska öva praktiskt och inte bara prata, lyssna och reflektera. Man får stöd från familj, vänner och terapeuten.

KBT hjälper dig att förändra beteenden som inte är ändamålsenliga och som leder till negativa tankar och känslor.

Inlärda beteenden

Vi lär oss mycket som barn. Inte bara att cykla utan också inre färdigheter och beteenden som att känna och visa glädje eller rädsla och sorg.

Tankemönster

Vi har djupa tankemönster som styr vårt sätt att tolka världen och oss själva. Vi är oftast omedvetna om dem.

Sedan har vi attityder och regler om hur vi måste eller borde vara (livsregler). Vi är oftast omedvetna om dessa..

Automatiska tankar är det yttersta lägret och genom dem kan vi lära oss förstå vilka livsregler vi har.

Genom målinriktat arbete i KBT förändrar man sina tänkemönster så att de blir mer funktionella,

Tankar, känslor och beteenden påverkar varandra. Man skapar nya tankar, men även nya känslor och beteenden. Genom att öva andra beteenden kan man skapa andra bättre tankar och känslor.

Mindfulness

Mindfulness eller medveten närvaro som det ibland översätts till på svenska är utvecklad av amerikanen Jon Kabat-Zinn. Jag använder ofta mindfulness under mina KBT-sessioner.

En enkel övning:

Tre andetag

 1. Sitt ned och blunda.
 2. Koncentrera dig på andningen i näsan.
 3. Ta tre medvetna andetag.

KBT kan hjälpa mot:

 • Depression
 • Ångestsjukdomar
 • Social fobi
 • Specifik fobi
 • Tvångssyndrom
 • Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD
 • Sömnlöshet
 • Smärta
 • IBS
 • Ilska
 • Missbruk

KBT-essionerna kan se olika ut och är individanpassade. Man får hemuppgifter och att skriva en dagbok är vanligt.

4, 6 eller fler sessioner är normalt.

KBT-sessioner kan innehålla:

 • KBT-modellen
 • Mindfulness
 • Agendan
 • Livskompetensen
 • Tankefällor
 • Mål och goal-setting
 • Mäta framsteg
 • Sokratiska frågor
 • Affekterna
 • Krisreaktioner
 • Undvikandebeteende
 • Acceptans av känslor
 • Bryta den negativa spiralen

En KBT-baserad fallformulering består av:

 1. Aktuella problem
 2. Aktuella vidmakthållande faktorer
 3. Longitudinell kartläggning
 4. Behandlingsplan

KBT är aktivt och effektivt. Testa!

Tack!

Jag erbjuder även KBT online via Skype:

[email protected] 

Free CBT & Mindfulness mini-video series. Join our Stellar Wellness community!

free cbt video series

Pin It on Pinterest

Share This